Zadaj pytanie

Defro

ekobudlife

www.EkoBudLife.pl/ Defro/

Firma DEFRO powstała w 2000 roku, choć jej początki sięgają 1973 roku. Na początku działalności firma zajmowała się świadczeniem usług ślusarsko-spawalniczych. Z czasem oferta firmy objęła produkcję kotłów centralnego ogrzewania. Obecnie jest liderem wśród producentów urządzeń grzewczych w Polsce i jednym z największych w Europie.

DEFRO dysponuje nowoczesnym, skomputeryzowanym zakładem produkcyjnym. Stale rozbudowywany i unowocześniany park maszynowy składa się z kilku bloków technologicznych. Atutem DEFRO jest posiadanie własnego biura konstrukcyjnego, które umożliwia kompleksową realizację projektu począwszy od opracowania koncepcji wyrobu aż po produkcję wieloseryjną. Wszystkie produkty są wytwarzane od początku do końca w firmie.

Duży nacisk DEFRO kładzie na obsługę posprzedażową i gwarancyjną. Dzięki rozbudowanej sieci wsparcia technicznego Centrum Serwisowe szybko i wydajnie reaguje na zgłoszenia Klientów, a przez to zapewnia bezawaryjne działanie oferowanych produktów. Firma stale rozwija sieć serwisu zewnętrznego, ponadto współpracuje i cyklicznie szkoli dystrybutorów oraz instalatorów z całej Polski.


 Wyśrubowane przepisy unijne odnoszące się do emisji spalin pieców, kominków i innych urządzeń energetycznych wejdą w życie w 2022 r. Jednak już teraz mamy w swojej ofercie wkłady kominkowe i piece, które spełniają najsurowsze wymagania środowiskowe. Pogarszający się stan środowiska naturalnego ma odzwierciedlenie w coraz bardziej restrykcyjnych przepisach prawa według dyrektywy unijnej, zwanej potocznie Ekoprojektem. Badania potwierdziły, że produkowane przez nas urządzenia spełniają wymogi norm BImSchV2 oraz Ekoprojektu. Nie tylko oferujemy doskonałej jakości wkłady ale też chronimy środowisko minimalizując emisję pyłów oraz tlenku węgla.

Piecokominki, zgodnie z definicją stanowią połączenie kominków konwekcyjnych i pieców akumulacyjnych oraz mogą być formalnie klasyfikowane jako akumulacyjne ogrzewacze pomieszczeń. Wymogi dotyczące tego typu urządzeń zawarte zostały w normie PN-EN 13229, która narzuca zarówno sposób ich badania, jak i dopuszczalne wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zgodnie z tym dokumentem, średnia emisja tlenku węgla w trakcie procesu spalania nie powinna przekraczać 3345 mg/ Nm3, tj. 3000 ppm. Bardziej restrykcyjne pod względem dopuszczalnych wielkości emisji dla piecokominków są austriackie normy BImSchV 1 i BImSchV 2. Pierwsza z nich obowiązuje od 22 marca 2010 r. i określa maksymalną wartość emisji CO na poziomie 4000 mg/Nm3 dla urządzeń istniejących oraz 2000 mg/Nm3 dla urządzeń nowych. Z kolei norma BImSchV 2, obowiązująca od 31 grudnia 2014 r., dopuszcza w przypadku nowych urządzeń emisję tlenku węgla na poziomie nie większym niż 1250 mg/Nm3.

Kominkom wysokie wymagania stawia Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE zwana potocznie ekoprojektem. Obejmuje ona wszystkie stosowane w budownictwie urządzenia wykorzystujące energię. Dyrektywa ta w większości przypadków podaje jedynie zasady i kryteria ustanawiania wymagań dla tego typu urządzeń przez ośrodki wykonawcze, natomiast szczegółowe wymagania podawane są dla tych urządzeń, które mają znaczący wpływ na środowisko naturalne oraz charakteryzują się znacznym udziałem w europejskim rynku. Urządzenia energetyczne we wszystkich krajach Unii Europejskiej powinny spełniać szczegółowe normy – chodzi m. in. o granice emisji pyłów, tlenku węgla, czy tlenku azotu. Ekoprojekt odnosi się nie tylko do pieców, czy pomp cieplnych, ale też do „ogrzewaczy pomieszczeń na drewno”, do których zalicza się domowe kominki będące dodatkowym źródłem ciepła.

Aktualności