Zadaj pytanie

RODO

ekobudlife

www.EkoBudLife.pl/ RODO/

RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,
od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu, na podstawie którego będą przetwarzane Państwa dane. W związku z tym informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych jest:
EKOBUD life Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 16, 42-300 Myszków, NIP: 5770400330, KRS: 0000180207, REGON: 002762895.

Jak możesz się z nami skontaktować?
listownie: EKOBUD life Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 16, 42-300 Myszków,

  • e-mailem na adres: biuro@ekobudlife.pl,
  • korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie http://www.ekobudlife.pl/

Jakie masz prawa?
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do bycia zapomnianym, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzany?
a) w celu zawarcia umowy, w celu realizacji umowy oraz obsługi zadań posprzedażowych,
b) pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedawcy, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych
c) na podstawie zgody - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta zgody.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Ekobud life Sp. z o.o. umowy o świadczenie usług oferowanych przez Ekobud life Sp. z o.o. , a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Ekobudlife Sp. z o.o. działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Ekobud life Sp. z o.o. ciążącego na Ekobud life Sp. z o.o. obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie  rzepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.  atomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

Komu przekażemy Twoje dane?
Dane mogą być przekazane Partnerom współpracującym z Administratorem, w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z Ekobud life Sp. z o.o. umowy (np. podmiotom realizującym zamówienia, podmiotom zajmującym się obsługą klienta, dostawcom usług, firmom kurierskim realizującym wysyłkę towarów). Ponadto Ekobud life Sp. z o.o. jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich?
Nie.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody.

Aktualności