Zadaj pytanie

Hoxter

ekobudlife

www.EkoBudLife.pl/ Hoxter/

HOXTER to pro­du­cent naj­wyż­szej ja­ko­ści wkła­dów ko­min­ko­wych na drew­no, które są zna­ne i ce­nio­ne w ca­łej Eu­ro­pie. Dzię­ki za­sto­so­wa­nej tech­no­lo­gii, HOXTER to gwa­ran­cja czy­stej szy­by, naj­lep­szej wy­daj­no­ści i za­chwy­ca­ją­cej wi­zji ognia. Wkła­dy HOXTER do­da­ją pre­sti­żu każ­de­mu wnę­trzu. Za­ch­wy­ca­ją swo­ją ele­gan­cją dzię­ki dba­ło­ści o naj­mniej­sze de­ta­le, two­rzą­ce har­mo­nij­ną kom­po­zy­cję. Od roku 2009 produkty firmy Hoxter sprzedawane są w 23 krajach Europy. Firma Hoxter ma następujące motto w pracy: „nie chcemy być najwięksi, lecz najlepsi i najbardziej lubiani“.

Firma Hoxter nie identyfikuje się z dzisiejszym trendem tworzenia produktów tylko na krótki albo średni okres użytkowania. Ich produkty są wytrzymałe i wykonane z materiałów o wysokiej jakości. Ich celem jest wartość trwała. Produkty firmy Hoxter muszą sprawdzić się w intensywnym użytkowaniu. Dlatego firma Hoxter udziela 5-letniej gwarancji na korpus oraz 2-letniej gwarancji na wszystkie komponenty.

 

Technologia HOXTER

   Podwójne przeszklenie
Podwójne przeszklenie jest dopasowaniem się do aktualnych standardów budowlanych. Dzięki nowoczesnym izolacjom zapotrzebowanie na energie całych domów jak i pojedynczych pomieszczeń znacznie zmalało. Dzięki zastosowaniu podwójnego przeszklenia cechy izolacyjne drzwiczek zostały znacząco polepszone tak, że ilość ciepła promieniującego przez drzwiczki do pomieszczenia została zredukowana. Dzięki niskiemu zapotrzebowaniu na energię nie dochodzi do przegrzania pomieszczenia.

Barwa
UHT 600 HYDRO jest farbą z serii Senotherm o najwyższej jakości. Przy pomocy tej farby lakierowane są widoczne elementy
naszych produktów. Farba ta jest utwardzana w temperaturze pokojowej i dzięki temu unikamy nieprzyjemnego zapachu. Jest
także odporna na mechaniczne uszkodzenia. Pozostałe elementy lakierowane są drugą pod względem jakości farbą, UHT 600. Farba ta nie ma zapachu i nie dymi nawet przy pierwszym paleniu.

   Mechanizm drzwiczek otwieranych do góry
Łatwe użytkowanie i ciche otwieranie drzwiczek podnoszonych do góry zapewnia dobrze przemyślany mechanizm. Drzwiczki są umieszczane w zamkniętej przestrzeni w górnej części wkładu i nie wystają na zewnątrz do pomieszczenia. O łatwe użytkowanie kompletnego mechanizmu, również przy wysokich temperaturach do 350 °C troszczą się ogniotrwałe łożyska. łożyska poruszają się w profilach ze stali szlachetnej, co zapewnia precyzyjne przesuwanie drzwiczek. W pierwszej fazie ruchu drzwiczki są oddzielane od korpusu, co zapobiega uszkodzeniu uszczelnienia. Drzwiczki są podnoszone do góry w oddaleniu paru milimetrów od korpusu. Zamknięte drzwiczki są wtłaczane z siłą 25 kg w dół korpusu na mechanizmie pióro i wpust, a palenisko tym samym jest całkowicie szczelne.

Stabilny profil drzwiczek
Drzwiczki są ruchomym elementem, który powinien wyróżniać się wytrzymałością i stabilnością. Te cechy osiąga się przez specjalnie skonstruowany profil drzwiowy ze stali o grubości 2,5 mm. Dzięki parametrom wytrzymałościowym profili drzwiowych gwarantowana jest stabilność drzwiczek w codziennym użytkowaniu w wysokich temperaturach. Profile drzwiowe umożliwiają zmienne zastosowanie ich w przeszkleniu pojedynczym jak i podwójnym. Uszczelnienie wkłada się w stożkowy rowek w profilu drzwiowym. Forma stożka uniemożliwia wypadnięcie uszczelnienia.

  Łatwa obsługa
Paleniska z palety produktów HOXTER są tak szczelne, że ogień natychmiast reaguje na najmniejszą regulację powietrza. Wysoka temperatura pracy w palenisku w żaden sposób nie ma wpływu na bezpieczeństwo i komfort obsługi. Forma elementów obsługujących wkład została tak skonstruowana, że te, które są w użyciu są naturalnie schładzane. Efekt schłodzenia wzmocniono dzięki użyciu odpowiednich materiałów, jak np. stal szlachetna. Nacisk położono nie tylko na te cechy, ale również na formę i prostą obsługę. Formy i ruchy poszczególnych elementów stworzono tak, że są one bardzo naturalne i intuicyjne.

Hoxter akumulacja
Pierścienie akumulacyjne Hoxter pozwalają na znaczne zwiększenie mocy akumulacyjnej urządzenia. Przy użyciu pięciu pierścieni energia jest efektywnie gromadzona w masie akumulacyjnej o wadze około 150 kg i następnie po wypaleniu paliwa odprowadzana przez kilka godzin z powrotem do pomieszczenia. Takie rozwiązanie jest bardzo proste, efektywne i niezależne od innego źródła energii.

  Wykładzina paleniska
Hoxter oprócz standardowej jasnej wykładziny we wnętrzu wkładu kominkowego oferuje także ciemną wykładzinę. Jest ona zaprojektowana do kompleksowego projektowania wnętrz w których jasna wykładzina paleniska mogłaby rozpraszać. Całość jak również kształtki są z barwionego szamotu, to znaczy, że nawet podczas uszkodzenia szamotu w dalszym ciągu kształtka pozostaje ciemna. Szamotowe kształtki podczas produkcji wypalane są w temperaturze powyżej 1100 °C, gwarantuje to długą żywotność całego paleniska.

Wyjmowany uchwyt
Wyjmowany uchwyt drzwiczek pozwala na stworzenie naturalnego niezakłóconego widoku ognia. Uchwyt ten może być stosowany do wszystkich produktów z podnoszonymi drzwiczkami. W dolej części drzwiczek znajduję się gniazdo, do którego należy wsunąć uchwyt. Otwór znajduje się blisko środka ciężkości drzwiczek, aby zapewnić delikatne i gładkie ruchy mechanizmu podnoszenia do góry. Po zamknięciu drzwiczek, uchwyt może zostać w drzwiczkach lub może być wyjęty i przechowywany w specjalnie zaprojektowanej obudowie.

   Design drzwiczek
Listwy do zewnętrznej szyby mogą być zamontowane z standardowymi czarnymi listwami lub ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Elementy ze stali nierdzewnej nadają szlachetności w wykończeniu wkładu kominkowego.

Komfort czystej szyby
Czysta szyba należy do najwyższych priorytetów w rozwoju produktów firmy HOXTER. System do doprowadzania powietrza spalania jest tak skonstruowany, że powietrze doprowadzane do paleniska nawiewane jest na szybę. Przez ten prąd powietrza powstaje dynamiczna osłona, która odprowadza sadzę i kurz z powrotem do paleniska. Na czystą szybę wpływa tak samo wilgotność spalanego drewna, ciąg kominowy i sterowanie dopływem powietrza. Dzięki samooczyszczeniu szyby wydłuża się okres konserwacji.

   Drzwiczki narożne z podwójnym preszkleniem
Podwójne przeszklenie w drzwiczkach narożnych stanowi doskonały przykład dla perfekcyjnej innowacji, która stała się standardem dla firmy HOXTER. Wewnętrzna szyba w drzwiczkach narożnych jest osadzona w ramie, w uszczelnieniu, przy czym uszczelnienie rekompensuje elastyczność zastosowanych materiałów w wysokich temperaturach. Zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna szyba są zagięte w narożnikach, przez co przestrzeń między szybami pozostaje szczelna i nie powstają w niej żadne zanieczyszczenia. Takie innowacyjne rozwiązanie daje większy wachlarz wyboru przy przeszkleniu narożnym w pomieszczeniach o mniejszym zapotrzebowaniu energetycznym.

Wyższe temperatury w palenisku
Podwójne przeszklenie posiada lepsze zdolności izolacyjne, które prowadzą do podwyższenia temperatury w palenisku
średnio o 120°C.* Wpływa to pozytywnie na jakość procesów spalania. Tym samym wzrasta wydajność wykorzystania ciepła.
* Przedstawione wartości zostały podane na podstawie modelu ecka 67/45/51w przy użyciu 6kg + 4kg drewna

  Dystrybucja gorącego powierza - we wkładzie powietrznym
We wkładzie kominkowym powietrznym powstaje bardzo duża ilość gorącego powietrza. Płaszcz konwekcyjny prowadzi do zwiększenia efektywności jego wykorzystania. Dodatkowy płaszcz konwekcyjny do wkładów kominkowych HOXTER służy jako kolektor gorącego powietrza wokół wkładu kominkowego. Gorące powietrze jest odprowadzane przez przewody rurowe i służy do ogrzewania pozostałych pomieszczeń. Ogrzewanie pomieszczenia z kominkiem można więc zmniejszyć wyłącznie do ciepła promieniującego przez szybę.

Zdolności techniczne wodnych wkładów kominkowych HOXTER
Zdolności techniczne wodnych wkładów kominkowych HOXTER spełniają wymagania nowoczesnego systemu ogrzewania. Wartości wydajności i mocy wody grzewczej są już porównywalne z kotłami, które posiadają drzwiczki bez szyby. Standardowe podwójne przeszklenie drzwiczek wyraźnie zmniejsza przenikanie ciepła przez szybę i w ten sposób wpływa na zwiększenie mocy wody grzewczej. Wodny wymiennik rurowy zapewnia maksymalną wydajność. Wymiennik potrafi wchłaniać ze spalin nawet 70 % ciepła. Wymiennik wodny pobiera ciepło również ze ścianek paleniska. Kolejnym ulepszeniem jest izolacja cieplna, która zapobiega przenikaniu ciepła z wodnego wkładu kominkowego. Niniejsze rozwiązania techniczne sprawiły, że wartość udziału wody grzewczej wynosi już 80 %.

   Kompleksowe ogrzewanie całego domu - wkłady wodne
Wodne wkłady kominkowe HOXTER są pełnowartościową alternatywą dla innych źródeł ogrzewania. Gorąca woda z wymiennika wodnego jest odprowadzana do zbiornika akumulacyjnego, gdzie przy bardzo małej stracie jest magazynowana i wykorzystywana do ogrzewania kaloryferów, ogrzewania podłogowego oraz ogrzewania wody użytkowej. Ogrzewanie z wodnym wkładem kominkowym HOXTER jest ekonomiczne i zarazem bardzo przyjemne.

Bezpieczna eksploatacja - wkłady wodne
Bezpieczną eksploatację wodnych wkładów kominkowych HOXTER zapewnia wielostopniowe zabezpieczenie. W przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej zintegrowany system chłodzący zabezpieczy wymiennik grzewczy przed przegrzaniem. Jeżeli woda w wymienniku przekroczy 95 °C, zawór wpuści do zintegrowanej spirali nierdzewnej wodę z rurociągu i odprowadzi nadmierne ciepło. Kolejnym elementem zabezpieczającym jest zawór, który zmniejsza automatycznie ciśnienie w wymienniku wodnym poniżej 2,5 bar.

HOXTER 2019 . PDF

HOXTER SF 2018 . PDF

HOXTER UKA Broschüre . PDF

HOXTER Broschüre . PDF

INSTRUKCJA OBSŁUGI WKŁADÓW HOXTER

Aktualności